قارچها به سه گروه تقسیم می شوند :

1-     قارچهای خوراکی  2- قارچهای دارویی 3- قارچهای سمی

این طبقه بندی بدون در نظر گرفتن رابطه علمی ، گونه های مختلف قارچهای تنها بر اساس ارزش مصرفی دسته بندی می شوند.

1-     قارچهای خوراکی

در اکثر کشورهای جهان خوردن قارچ متداول است . کشورهای آلمان ، سوئیس ، فرانسه در صدر مصرف کنندگان قرار دارند . از مهمترین قارچهای خوراکی می توان قارچ دکمه ای ، انواع قارچهای صدفی ، قارچ والواریا ( چینی ) ، مورالها ، قارچ مرغوب چوب یا رقص پروانه ای ، قارچ کوپرینوس یا مرد پشمالو ، قارچ گوش چوب و قارچ خوراکی شی تا که یا قارچ جنگل ، …. اشاره کرد .

این قارچها را می توان در محیط مصنوعی پرورش داد و جزء قارچهای زراعی می باشند . تعدادی از قارچها غیر زراعی بوده که به صورت وحشی در مراتع و مزارع دیده می شوند.

قارچهای خوراکی و خواص آنها

قارچ های خوراکی (mushrooms) در واقع میوه، و بخش
تولید مثل کننده و هاگ ساز قارچهای حقیقی (fungus)
می باشند. بیش از 40 هزار گونه قارچ در سراسر جهان
شـناسایی گـردیـده اسـت. قـارچ هــا در رده گیاهان قرار
نمیگیرند، چراکه فاقد کلروفیل بوده و قادر به تامین غذای
مورد نیاز خود از طریق فرآیند فتوسنتز نمیباشند. قارچها
فـاقد ریشـه، سـاقـه و بـرگ هستـنـد. قارچ هـا یا بصورت
ساپروفیت مواد مغذی را از تجزیه (حیوانات و گیاهان مرده) کودهای آلی، چوبهای پوسیده، برگها و خاک تامین میکنند، یا بصورت انگل از موجود زنده تغذیه کرده و یا ممکن است بصورت رابطه ی همزیستی ای که با گیاهان برقرار میکنند، گلوکز درختان و سایر گیاهان را با مواد معدنی و آب مبادله کنند

– گونه های متداول قارچهای خوراکی:

1. قارچهای دکمه ای و یا سفید(agaricus=button mushrooms):

2. قارچ صدفی(oyster)

3. قارچ قهوه ای(crimini)

4.قارچ طلایی(shiitake)

5. قارچ پورتابلا(portabella=portabello)

6. قارچ (porcini)

7. قارچ سیاه(morel)

8. قارچ (enoki)
9. قارچ (chanterelle)

10.قارچ(hon-shimeji)

11-قارچ ترافل(truffle): گـرانـترین و کـمــیابترین قارچ جهان است.
بطوری که گونه ای از آن به وزن 1200 گرم بـهایی بالغ بر 100 هزار
دلار دارد.