آشنایی با خاک پوششی بستر سالن های پرورش قارچ

خاک پوششی به موادی گفته می شود که با آن روی کمپوستی که میسلیوم های قارچ در آن رشد کرده اند ،پوشانده شود .

خاک پوششی باید دارای ظرفیت نگهداری آب بالایی باشد تا موقع آبیار یا آب مورد نیاز بستر را جذب نموده و از نفوذ سریع آن به لایه های زیرین و از بین رفتن آن جلوگیری کند . PH خاک پوششی باد خنثی یا کمی قلیایی باشد به طوری که PH حدودا بین 7 الی 8 باشد . از سایر مشخصه های خاک پوششی دارا بودن حجم منافذ تا 40 درصد می باشد . اگر در موقع آبیاری خاک پوششی گل آلود شود منافذ موجود در خاک بسته شد و عمل تهویه کمپوست به خوبی صورت نمی گیرد .

شناسایی اصول ضد عفونی خاک پوششی

اگر در موسسه پرورش قارچ امکان استفاده از بخار آب گرم برای پاستوریزه کردن باشد می توان خاک پوششی را به مدت 6 ساعت با بخار آب در حرارت 60 درجه سانتی گراد پاستوریزه کرد . در موسسه های کوچک از فرمالین و کلر و پیکرین برای ضد عفونی استفاده کرد .  به وسیله فرمالین خاک پوششی در لایه ای به قطر 5 سانتی متر روی یک سطح صاف سیمان پخش می کنیم ، بعد 4 درصد فرمالین روی آن می ریزیم سپس لایه دوم را روی آن قرار می دهیم و دوباره فرمالین می ریزیم و سپس با پلاستیک می پوشانیم پس از 2 تا 3 روز فرمالین در لایه های خاک نفوذ کرده و آن را استریل می کند . برای ضد عفونی یک متر مکعب به حدود 600 تا 700 میلی لیتر فرمالین 37 درصد در 10 لیتر آب نیاز است . راه دیگر ضد عفونی کلر است . موقع ضد عفونی کردن باید از ماسک ضد گاز استفاده نمود و درجه حرارت محیط بالاتر از 16 درجه سانتی گراد باشد . در مزرعه باید دو هفته قبل از برداشت صورت گیرد و درجه حرارت بیشتر از 16 درجه باشد و زمین مزرعه باید مرطوب و قابل شخم زدن باشد .

آشنایی با مناسب ترین زمان خاک دهی بستر قارچ

زمانی خاک دهی موقعی است که مرحله پنچه دوانی قارچ کامل شده و میسلیوم در حدود 75 بستر را اشغال کرده باشد مدت زمان پنچه دهی به عوامل مختلفی از قبیل نوع، مقدار و کیفیت بذر کیفیت کمپوست مصرفی و شرایط محیطی موجود در سالن های پرورش بستگی دارد .

شناسایی اصول مراقبت از بستر ها بعد از خاکدهی

باید شرایط لازم برای رشد میسلیوم و نفوذ آن در خاک پوششی فراهم گردد . مهمترین شرایط عبارتند از :

  • تنظیم درجه حرارت در حدود 23 تا 25 درجه سانتی گراد .
  • تامین رطوبت نسبی داخل سالن در حدود اشباع (100 درصد ) .
  • ایجاد تهویه مناسب در سالن پرورش .

برای ایجاد گره های اولیه باید عمل تهویه با هوای آزاد صورت گرفته و در مدت 2 روز درجه حرارت سالن 24 درجه حرارت 16 تا 18 درجه سانتی گراد رسانده شود .

اولین نشانه تشکیل اندام باردهی با تشکیل میسلیوم های ضخیم شروع می گردد . پس از این مرحله اندام باردهی به شکل ته سنجاق ظاهر می شود که به این اندام های ته سنجاقی Pinhead گفته می شود . معمولا 25 روز بعد از عمل بذر پاشی این اندام ها در سطح بستر دیده می شوند .

در اثر رشد قارچ اندام های باردهی به شکل دکمه هایی در سطح بستر دیده می شوند مرحله دکمه ای شدن مرحله استراحتی بوده و در این مرحله برای مدت 4 تا 6 روز یا بیشتر قارچ هیچگونه رشدی ندارد و پس از آن رشد کلاهک آغاز شده تا در اثر باز شدن کلاهک قارچ شکل چتری به خود می گیرد .

شناسایی اصول هوادهی سالن های پرورش

بوسیله تهویه باید CO2 موجود در سالن ها پرورش توسط اکسیژن جایگزین شود در ضمن ، حرارت و رطوبت هوا نیز باید تنظیم گردد .

عدم تهویه هوای سالن پرورشی باعث افزایش CO2 هوای محیط می شود . تراکم دی اکسید کربن در محیط را پرورش دهندگان قارچ ، هوای بد می گویند . مقدار CO2 هوا نباید از 2/0 درصد تجاوز کند .

هوای خروجی از سالن نباید بیش از 08/0 درصد CO2 داشته باشد . وضع ظاهری قارچ می تواند برای تشخیص کیفیت هوای سالن مورد استفاده قرار بگیرد ، بدین ترتیب که وجود قارچ های پایه بلند و قارچ هایی که به راحتی کلاهک آن ها باز می شوند نشانگر کمبود هوای تازه در محیط یا زیاد بودن مقدار CO2 در شرایطی که سایر عوامل رشد در حد مطلوب قرار داده شده باشند .

در تهویه مصنوعی هوای سالن برای کل مقدار هوای تعویض شده ، عدد تعویض هوا مشخص کننده می باشد . عمل تعویض هوا در سالن های مختلف با توجه به نوع سیستم پرورش قارچ متغیر است . هر چه سیستم کاشت فشرده تر و هرچه نسبت کمپوست استفاده شده به فضای محیط کشت زیاد باشد ، به همان اندازه تماس جریان هوا با بستر های کشت قارچ کمتر می شود .

دریچه هوای تازه باید تا حد امکان در طرف شمالی ساختمان قرار داده شده باشد . چون در طرف جنوبی ساختمان در طی تابستان هوا به میزان قابل ملاحظه ای گرم می شود .