آشنایی با مواد و نحوه عمل آوری کود کمپوست

  • مواد اصلی

مواد اصلی کمپوست کاهو کلش گندم همراه با کود اسبی یا بدون می باشد . اگر کاه و کلش و گندم در دسترس نبود می توان به جای آن از ساقه غلات دیگر از قبیل جو ، برنج ، ذرت ، باگاس نیشکر و غیره استفاده کرد . هدف اصلی از مصرف این مواد تامین سلولز ، همی سلولز و لیگنین مورد نیاز در بستر می باشد .

  • مکمل های غذایی

مکمل های غذایی به منظور کمک به عمل تخمیر و بهبود کیفیت کمپوست به آن اضافه می شود و مهمترین مکمل های غذایی عبارتند از : کود های حیوانی که بیشتر شامل کود های اسبی و کود مرغ است . میزان ازت موجود در این کود ها بین 1 تا 5 درصد می باشد.

  • مواد غذایی کنسانتر

مواد غذایی کنسانتره شامل سبوس گندم ، جو ، پوسته برنج ، غلات تخمیر شده و مواد غذایی حاصل از دانه های ذرت ، سویا و کنف است که اثرا در جیره غذایی حیوانات مصرف می شوند . این مواد دارای ازت و کربوهیدرات هستند که نیاز های غذایی قارچ را به تدریج تامین می کنند . مقدار ازت موجود در این مواد بین 3 تا 12 درصد متغیر است .

  • کود های ازته

برای تامین ازت مورد نیاز بستر اضافه کردن کود های از ته به کمپوست رواج دارد . از این کود های شیمیایی می توان به سولفات آمونیوم ، اوره ، نیترات کلیسم، آمونیوم و غیره اشاره کرد .

  • املاح معدنی

برای تامین املاح مورد نیاز قارچ خوراکی ترکیباتی مانند موریات پتاسیم و سوپر فسفات به کمپوست اضافه می شود . اضافه کردن سولفات کلسیم هیدراته (گچ) و کربنات کلسیم (آهک) موجب رسوب کلوئید های محلول در محیط و خنثی شدن چربی ها می شوند که با این عمل از لزج شدن و به هم چسبیدن کمپوست جلوگیری می کند .

آشنایی با کمپوست مصنوعی و طبیعی

کمپوستی که از مخلوط مواد مختلف و کود اسبی تهیه می شود اصطلاحا کمپوست طبیعی نامیده مشود . ولی اگر مواد پایه ای را کاه و کلش تشکیل دهد و کود دامی مصرف نشود به آن کمپوست مصنوعی گفته می شود .

مقدار کربن موجود در کمپوست در مرحله آغاز کمپوست سازی در حدود 5/1 درصد وزن خشک مواد است و نسبت کربن به ازت برابر 1:25 تا 30 است . وقتی عمل کمپوست سازی تکمیل شد باید کمپوست حاصل دارای 2 تا 3/2 درصد ازت باشد و نسبت کربن به ازت (C:N) در کمپوست 17:1 می شد .