بیماری های قارچ های خوراکی

  • بیماری ورتیسلیونم ( پوسیدگی خشک )

از مهم ترین بیماری های قارچی در سالن های پرورش قارچ خوراکی در ایران می باشد. در اثر این بیماری ، محصول تولیدی شدیدا خسارت خواهد دید . بطوریکه اگر بیماری ایجاد شده کنترل نگردد ظرف مدت 2 تا 3 هفته کل محصول قارچ از بین خواهد رفت .

علایم بیماری ورتیسلیوم

در حالت کلی سه نوع علایم ظاهر می گردد که نوع علایم بستگی به زمان رشد و مرحله آلودگی میزبان دارد .

الف- حباب خشک

علایم بصورت جوش ها یا حباب های خشک کوچکی بصورت توده ای بی شکل یا پیازی شکل ایجاد می شود که در نهایت آب خود را از دست داده و خشک و چرمی می گردند .

ب- لکه ها و زخم های بافت مرده

در تمام مراحل رشد قارچ علایم ظاهری می شوند . لکه ها به صورت نقاط آبسوخته و به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری یا قهوه ای روشن با حالت نامنظم بر روی کلاهک دیده می شوند .

ج- ترکیدن و کنده شدن پوست پایه

علایم بصورت ایجاد شکاف در سطح کلاهک و پایه قارچ خوراکی و کنده شدن پوست پایه قارچ ظاهر می شود . در نهایت امر بیماری پوسیدگی خشک باعث از بین رفتن بافت ها و چرمی شدن آن ها می گردند .

کنترل و مبارزه با بیماری ورتیسلیوم

اگر احتمال داده شود که خاک پوششی باعث بروز این بیماری شد ، باید خاک پوششی ضد عفونی شود . برای این منظور 2 تا 3 لیتر فرمالین 40 درصد در هر متر مربع خاک پوششی استفاده می کنیم . پس از مصرف فرمالین در خاک پوششی آن را به مدت 2 روز با پلاستیک می پوشانیم و بعد از آن پلاستیک را برداشته و خاک را زیر و رو می کنیم تا فرمالین بخار شود .

برای مبارزه با این بیماری می توان از زینب بعنوان قارچکش استفاده کرد .

  • بیماری دنبلان کاذب

عامل این بیماری از کپک ها بوده و به همین دلیل به این بیماری کپک گچی نیز گفته می شود . علت بروز افزایش رطوبت بستر ها ، حرارت بالاتر از 20 درجه سانتی گراد بعد از مصرف خاک پوششی ، تهویه کم همراه با رطوبت نسبی زیاد می باشد .

در مواقعی که بیماری شدید باشد ، خسارت محصول بیش از 75 درصد خواهد بود . افزایش دمای کمپوست در حدود 27-28 درجه سانتی گراد منجر به رشد سریع دنبلان می گردد و اگر کمپوستی را که به بیماری دنبلان کاذب آلوده گردیده ، در دمای 15 درجه سانتی گراد نگهداری کنیم ، این بیماری از بین می رود .

علایم بیماری

میسلیوم قارچ بیماری دنبلان کاذب ، سفید رنک با حاشیه کرم رنگ می باشد . این توده های پنبه ای شکل میسلیوم قارچ دنبلان کاذب ، به سرعت افزایش حجم داده و به رنگ صورتی متمایل به قهوه ای در می آیند و شکل اندام چروکیده و شبیه مغز گاو یا دنبلان را به خود می گیرند .

کنترل بیماری

مهم ترین روش کنترل بیماری دنبلان کاذب پیشگیری است ، که بارعایت بهداشت می توان از پیدایش این بیماری جلوگیری نمود .

  • بیماری تار عنکبوتی

عامل این بیماری قارچی می باشد که بر روی کلاهک و خاک پوششی محیط کشت رشد می کند و شکل ظاهری آن شبیه تار عنکبوت می باشد و یکی از مهم ترین بیماری های قارچ دکمه ای می باشد .

علایم

ابتلاء به این بیماری سبب نابودی کامل قارچ خوراکی می گردد . شعاع گسترش بیماری در روی بستر کشت را بین 10 تا 30 سانتی متر گزارش کرده اند . علایم در روی خاک پوششی دیرتر ظهور خواهد کرد .

کنترل و مبارزه با بیماری تار عنکبوتی

رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از ورود عامل بیماری به محیط های کشت و پرورش قارچ های خوراکی از مهمترین شیوه های کنترل بیماری به حساب می آید . یکی دیگر از روش ها ، استفاده از سموم قارچ کش مانند بنومیل ، زینب ، کاپتان و … میباشد. همچنین می توان محل های آلوده را با فرمالین محلول پاشی نمود .

  • قارچ های هرز کلاهدار

این قارچ ها معمولا قبل از آغاز کشت محصول بر روی کمپوست ظاهر می شوند و بعد از ظهورشان فاسد و تجزیه گردیده و بصورت ماده لزج و سیاه رنگی بر روی کمپوست باقی می مانند . اکثر قارچ های هرز کلاهدار متعلق به جنس Coprinus هستند که نشانگر افزایش گاز نیتروژن در کمپوست هستند

  • بیماری بلاچ تند

در اثر ازدیاد رطوبت بیش از 90 درصد ظاهر می گردد و علایم آن بصورت رگه های کوچک قهوه ای مایل به زرد رنگ روی کلاهک های خیلی جوان می باشد . این بیماری شبیه به کپک قهوه ای می باشد .

  • بیماری حفره دار شدن کلاهک

از بیماری های شایع بوده ولی بندرت باعث ایجاد خسارت شدید روی محصول می گردد . معمولا در چین سوم یا دیرتر در بستر کشت دیده می شود .

اغلب بصورت حفرات چند میلیمتری و به تعداد 1 تا 10 عدد در روی هر کلاهک می باشد .