تولید یک وب سایت جدید با استفاده از الگو  

 

الگوها و ویزاردهای frontpage را می توانید برای تولید هر چیزی،از صفحات وب ساده گرفته تا سایت های وب پیچیده،چندصفحه ای و تعاملی مورد استفاده قرار دهید.

ساده ترین روش برای تولید یک وب سایت جدید،استفاده از الگوهای frontpage می باشد.هر الگو،جانمایی(layout) خاصی از صفحات یا سایت های وب را در اختیار شما قرار می دهد که از جانگهدارهایی برای هر یک از انواع محتویات مورد نظر تشکیل شده است.به این ترتیب،پس از وارد کردن محتویات دلخواه خود به جای جانگهدارهای مزبور،یک صفحه یا سایت کامل را در اختیار خواهید داشت.

برای استفاده از ویزاردها بر روی گزینه ی new از منوی file کلیک کنید.در سمت راست برنامه در قسمت new web site از ناحیه ی وظیقه ی new،روی گزینه ی more web site templates  کلیک کنید.

در کادر محاوره web site templates،روی گزینه ی one page web site کلیک کنید.

نکته:در این قسمت لازم است که نام و محل ذخیره شدن سایت وب جدید را مشخص کنید.frontpage پوشه ی مخصوصی را به اسم my web site و به منظور ذخیره سایت های وب در اختیار شما قرار می دهد.این پوشه در قسمت my documents ویندوز قرار دارد.

می توان آدرس پیش فرضی را که سایت وب آنجا ذخیره می شود را تغییر داد،در قسمت option روی دکمه ی browse کلیک کنید.کادر محاوره new web site location باز می شود و می توانید آدرس ذخیره شدن را تغییر دهید.

وقتی که برنامه را ذخیره کردید و روی ok کلیک کردید سایت وب تک صفحه ای شما شامل یک واحد فایل به نام index.html و دو پوشه ی خالی به نام های _private و images  می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سئوی منفی چیست و چقدر نگران کننده است؟

در این حالت در پایین برنامه ی front page چندین گزینه می باشد.

  • نمای folders: این نما فایل ها و پوشه های قابل رویت را که بخشی از وب سایت باز شده هستند،نشان می دهد.این نما برای هر فایلی نام،عنوان صفحه،سایز،نوع،تاریخ آخرین تصحیح و هر توضیحی را که به اطلاعات فایل افزوره شده باشد،نشان می دهد.
  • نمای remote web site:این نما اطلاعاتی در مورد نسخه ی منتشر شده وب سایت در در دسترس قرار می دهد.از این طریق می توانید ساختار فایل های محلی (local) و دور دست (remote) سایت را با هم مشاهده کنید.
  • نمای reports:این نما گزارشی از کارهایی را که انجام داده ایم را به ما می دهد.
  • نمای navigation:این نما یک نمودار درختی از تمام فایل هایی که به ساختار مرور سایت وب جاری افزورده شده اند،نشان می دهد.
  • نمای hyperlinks:این نما پیوندهایی را که به صفحات منتخب در سایت وب باز شده و یا از صفحات مزبور به صفحات دیگر عمل می کنند،نمایش می دهد.
  • نمای tasks:این نما لیست وظایفی را نشان می دهد که باید در سایت وب باز شده تکمیل شوند.نرم افزار front page این وظایف را زمانی تولید می کند که از یک ویزارد به منظور تولید یک وب سایت استفاده می کنید.