حتما شمام تا به حال واسه پاک کردن لکهای غذا، جوهر یا چای روی فرش دچار مشکل شدین. اینجا می تونین چند راه حل مؤثر رو واسه پاک کردن لکه فرش یاد بگیرین. پس با ما همراه باشین.

 

خوراکی و نوشیدنی

پاک کردن لکه قهوه، سس کچاپ، شکلات، شیر، آب نبات، آب میوه، آب گازدار از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ای سفید (یا دستمال کاغذی بدون طرح) رو به ماده شوینده آغشته کنین و چندین بار به مدت چند ثانیه روی لکه فرش فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین؛ بعد با پارچه سفید دیگری اونو خشک کنین.

قدم دوم: پارچه ای سفید رو به سرکه سفید آغشته کنین و چندین بار به مدت چند ثانیه روی لکه فرش فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین. (این قدم بسیار مهمه، چراکه سرکه ی سفید لکها رو پاک می کنه، اما اگه خودش تمیز نشه، گرد وخاک رو به خود جذب می کنه.)

قدم سوم: کمی آب ولرم روی قسمت لک شده فرش بریزین. یک ساعت منتظر بمونین تا فرش کامل خشک شه. می تونین واسه اونکه فرش سریع تر خشک شه، یک پارچه ی نازک روی فرش بذارین. می تونین زیر فرش یک ظرف بذارین.

قدم چهارم: تا زمانی که لکه پاک نشه، مراحل رو از اول تکرار کنین.

پاک کردن لکه چای و قهوه از روی فرشی با الیاف طبیعی

قدم اول: محلول شوینده ای رو روی لکه اسپری کنین؛ بعد با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم دوم: روی لکه، سرکه ی سفید اسپری کنین؛ بعد با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: محلول شوینده رو روی لکه اسپری کنین؛ بعد با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: روی لکه، آب ولرم اسپری کنین؛ بعد با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم پنجم: تا زمان محو لکه، مراحل یک تا چار رو تکرار کنین.

پاک کردن لکه شیر، آب نبات، شکلات، آب میوه، میوه و آب گازدار از روی فرشی با الیاف طبیعی

مراحل یک تا پنج رو که در بالا اشاره شد انجام بدین؛ فقط پیش از انجام مرحله دوم، یعنی اسپری سرکه ی سفید، محلول آمونیاک رو روی لکه اسپری و بعد با پارچه ی سفید خشک کنین.

پاک کردن شکلای مختلف سس گوجه فرنگی از روی فرشی با الیاف طبیعی:

مراحل یک تا پنج ذکرشده در بالا رو انجام بدین. فقط در مرحله دوم به جای سرکه، محلول آمونیاک جانشین کنین.

روغن و چربی

پاک کردن لکه روغن پخت وپز، کره، سس سالاد، پنیر، تخم مرغ، شیره درخت، مداد شمعی، لوسیون، ریمل، رژ لب و لاک از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ای سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم دوم: محل لکه رو با آب ولرم بشورید.

قدم سوم: یک ساعت صبر کنین تا فرش کامل خشک شه. اگه لکه کم رنگ تر شد، مراحل رو تکرار کنین تا کامل پاک شه.

پاک کردن لکه کره، سس سالاد، پنیر، تخم مرغ، روغن پخت وپز، شیره درخت، مدادشمعی، لوسیون، ریمل، رژ لب و لاک از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: پارچه ای سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم دوم: مواد شوینده رو روی لکه اسپری کنین؛ بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه، آب ولرم اسپری کنین؛ بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: یک ساعت صبر کنین تا فرش کامل خشک شه. اگه لکه کم رنگ تر شد، مراحل رو تکرار کنین تا کامل پاک شه.

پاک کردن لکه گِل و گردوخاک از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: اول محل رو خوب جارو بکشین.

قدم دوم: پارچه ای سفید رو به ماده شوینده آغشته کنین و چندین بار به مدت چند ثانیه روی لکه فرش فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین، بعد با پارچه ی سفید دیگری اونو خشک کنین.

قدم سوم: پارچه دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

پاک کردن لکه گِل و گردوخاک از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: اول محل رو خوب جارو بکشین.

قدم دوم: ماده شوینده رو روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه سرکه سفید اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: دوباره، روی لکه ماده شوینده اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه سفید خشک کنین.

قدم پنجم: روی لکه آب ولرم اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

آدامس و واکس

پاک کردن لکه آدامس و واکس از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: اول کیسه ای پارچه ای پر از یخ روی لکه بذارین. بعد با یک چاقوی کنه اونو بتراشید.

قدم دوم: پارچه سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و روی لکه فشار بدین.

قدم سوم: پارچه دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و محل رو تمیز کنین.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پدر 

پاک کردن لکه آبِ گوشت از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ای سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و روی لکه فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین تا فرش خشک شه. اگه نیازه، این قدم رو تکرار کنین.

قدم دوم: پارچه دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و محل رو تمیز کنین. ۱۵ دقیقه صبر کنین، بعد با پارچه سفید اونو خشک کنین.

پاک کردن لکه سس مایونز از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ای سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و روی لکه فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین تا فرش خشک شه. اگه نیازه، این قدم رو تکرار کنین.

قدم دوم: پارچه دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و محل رو تمیز کنین. ۱۵ دقیقه صبر کنین، بعد با پارچه ی سفید اونو خشک کنین.

پاک کردن آبِ گوشت از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم دوم: محلول آمونیاک رو روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه، سرکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: دوباره پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم پنجم: روی لکه آب اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

پاک کردن لکه مایونز از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم دوم: روی لکه محلول آمونیاک اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه سرکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: دوباره پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم پنجم: دوباره پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

پاک کردن لکه جوهر از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ی سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و روی لکه فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین تا فرش خشک شه. اگه نیازه، این قدم رو تکرار کنین.

قدم دوم: پارچه ی دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و محل رو تمیز کنین. ۱۵ دقیقه صبر کنین بعد با پارچه ی سفید اونو خشک کنین.

پاک کردن لکه ماژیک از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ی سفید رو با مقدار کمی حلال خیس کنین و روی لکه فشار بدین. ۱۵ دقیقه صبر کنین تا فرش خشک شه.

قدم دوم: پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین. بعد اونو با پارچه ی سفید دیگری خشک کنین.

قدم سوم: پارچه ی دیگری رو با آب ولرم خیس کنین و محل رو تمیز کنین.

پاک کردن لکه ادرار حیوانات خونگی از روی فرشایی با الیاف مصنوعی

قدم اول: پارچه ی سفید رو با شوینده خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین.

قدم دوم: ۱۵ دقیقه صبر کنین، بعد با پارچه محل رو خشک کنین.

قدم سوم: پارچه ای رو با سرکه خیس کنین و چند ثانیه روی لکه فشار بدین. بعد ۱۵ دقیقه صبر کنین.

قدم چهارم: یک ساعت صبر کنین تا فرش خشک شه. اگه لکه کم رنگ تر شد، دوباره مراحل رو تکرار کنین.

پاک کردن لکه جوهر از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: مقداری شوینده روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم دوم: روی لکه محلول آمونیاک اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه سرکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: دوباره مقداری شوینده روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم پنجم: مقداری آب روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

پاک کردن لکه ماژیک از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: مقدار کمی حلال روی لکه بریزین.

قدم دوم: کمی سرکه روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: مقداری آب روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

پاک کردن لکه ادرار حیوانات خونگی از روی فرشایی با الیاف طبیعی

قدم اول: مقداری شوینده روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم دوم: روی لکه محلول آمونیاک اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم سوم: روی لکه سرکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم چهارم: دوباره مقداری شوینده روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.

قدم پنجم: مقداری آب روی لکه اسپری کنین، بعد محل رو با پارچه ی سفید خشک کنین.دسته‌ها: آموزشی