مقالات و پایان نامه ها

برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه ای

برآورد هزینه های جاری تولید قارچ دکمه ای هزینه های تولید قارچ دکمه ای رابطه مستقیم با سیستم تولید (کیسه ای ، استیلاژ…) مکانیزم تولید (مکانیکی ، نیمه مکانیکی ، دستی یا بصورت تامین مواد ادامه مطلب…

By 92, ago